Usein kysytyt kysymykset
Etsi vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin alta.

Usein kysytyt kysymykset

Miten pidätte huolta työntekijöistänne?

Työntekijät ovat yrityksemme tärkein voimavara. Kehitämme heidän ammattitaitoansa erilaisilla koulutuksilla ja konsultoinneilla. Tapaamme työntekijöitämme kuukausittain ja pidämme huolta heidän hyvinvoinnistaan. Motivoitunut ja ammattitaitoinen työntekijä tekee työnsä hyvin ja saa asiakkaat tyytyväisiksi. Näin pystymme kehittämään yrityksenne tulosta.

Miltä ajalta laskutatte ja milloin on eräpäivä?

Laskutamme tunnit aina kalenterikuukaudelta teidän ja lääkärin lähettämien tietojen mukaan. Laskun lähetämme aina kuun 5. päivä, eräpäivä 14. päivää tästä eteenpäin eli viikonlopuista riippuen 19-21. päivä.

Miten alv. menee palveluissanne?

Lääkäripalveluiden henkilöstövuokrauksessa ei korkeimman oikeuden päätöksen mukaan ole jatkossa arvonlisäveroa.

Mitä koulutatte työntekijöillenne?

Tutustutamme hammaslääkärimme suomalaiseen kulttuuriin ja tapoihin. Työntekijämme tunnetaan asiakaspalvelutaidoistaan, koska koemme itse sen olevan pitkän potilassuhteen kannalta oleellinen asia. Kielikoulutuksemme vastaa lukion A2 kieliopiskelua.

Osaavatko työntekijänne suomea?

Osaavat. Pidämme työntekijöillemme intensiivisen kielikoulun, jonka aikana heidän ainoa tehtävänsä on oppia suomenkieltä. Tämä koulutus keskittyy nimenomaan hammaslääkäreiden vaatimaan kielitaitoon sekä suomalaiseen asiakaspalvelukulttuuriin. Kielikoulun opetukseen osallistuu myös suomalainen hammaslääkäri.

Joudummeko me auttamaan työntekijäänne asunto, lupa- tai muissa asioissa?

Ette. Me järjestämme työntekijöillemme kaikki vaadittavat asiat, jotta hän voi keskittyä työhönsä. Työntekijän tullessa töihin teille, on hänelle järjestetty puolestamme asunto ja lupa-asiat.

Mistä työntekijänne tulevat?

Osa työntekijöistämme on suomalaisia mutta valtaosa tulee ulkomailta, kuitenkin aina Euroopan unionin sisältä. He hakevat meille töihin Eures-portaalin kautta ja me annamme heille suomen kielen koulutuksen.

Minkälainen on työntekijöidenne ammattitaito?

Kaikilla työntekijöillämme on useamman vuoden kokemus hammaslääketieteestä. Jokainen työntekijämme on Euroopan unionin sisällä syntynyt ja opiskellut. Käymme haastatteluissa läpi mm. potilastyypit joiden kanssa on työskennellyt, erikoistumisen sekä jatkokoulutussuunnitelmat. Tarjoamme työntekijöillemme täyden konsultointituen, jos heille tulee jokin ongelma tai he haluavat jonkun tietyn asian suhteen jatkokoulutusta.

Miksi haluaisimme palkata työntekijän juuri teiltä?

Työntekijämme ovat motivoituneita ja taitavia ammattilaisia. Valitsemme työntekijämme tarkasti usean haastattelun kautta ja he ovat sitoutuneita yritystämme kohtaan. Panostamme työntekijöidemme hyvinvointiin ja tyytyväisyyten, täten pystymme takaamaan teille ammattitaitoisen työntekijän joka haluaa suoriutua työstään loistavasti. Kun klinikallasi työskentelee ammattitaitoiset ja asiakaspalveluhenkiset työntekijät, tulevat asiakkaat mielellään uudestaan ja näin saadaan rakennettua pitkä ja kannattava asiakassuhde.